Nese ju arrini te dalloni 2 kafshet ne kete imazh, atehere jeni nje gjeni vertete

7 months ago me fal 0

Shpesh here kemi de gjuar se jo gjithcka eshte ashtu sic duket dhe kjo foto eshte e ti lle.
Ketu fshihen dy kafshe edhe pse ju mund te sh ihni vetem nje ren ne pa mje te pare.

Ne shikim te pare do te da lloni vetem br etkosen por nese do te fo kusoheni edhe me shume mund te arr ini te shihni edhe nje tjeter ima zh.
Nd oshta ju duket e pa mu ndur por mos u do rezoni, thj esht ndry shoni ke ndin e ve shtrimit duke e kth yer pak ne te majte.
Keshtu do te arr ini te da lloni nje k ale.
Gjithmone eshte ce shtje ke ndveshtrimi .