Sa shofer i mire jeni? Kush ka përparësi, vetura apo autobusi?

7 months ago me fal 0

Nd odh jo rrallë që q ofshin shoferët, çiklistët apo këmbësorët, nuk thonë me zë të lartë “kush ia ka dhënë lejen këtij?”

Pikërisht për këtë, gjatë këtyre ditëve kemi shp ërndarë disa teste që kanë bërë k onfuzë shumëkënd, ngase gj ykuar nga përgjigjet, del se shumë shoferë nuk e m eritojnë patentë shoferin që e p osedojnë.

Në pyetjen e mëposhtme d ështojnë rreth 80 për qind e shoferëve. Por, çka mendoni ju, kush ka përparësi në këtë udhëkr yq, vetura apo autobusi.